Currently selling 3 popular Kayak models:

Xtreme 2.7 Fishing and Fun Kayak

kayaks
Xtreme 2.7 Fishing and Fun Kayak

Xtreme 3.7m 2+1 Family Adventure Kayak

green 2+1
3.7m 2+1 Family Adventure Kayak

Xtreme 3.6 Fishing Kayak

img_4609
3.6 Fishing Kayak

Kids Kayak

img_6620

1.8m Kids Kayak